Archiwum autora: Ewa Siuzdak

Streszczenie pracy doktorskiej „Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim w świetle teologii ikony. Studium z teologii piękna.”

Freski z Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim stanowią najpiękniejszyi najlepiej zachowany przykład bizantyńskiej sztuki w przestrzeni polskiego gotyku. Zostały one dokładne zbadane i opisane przez historyków sztuki, nie doczekały się jednak analizy teologicznej. Niniejsza dysertacja stanowi próbę wypełnienia tej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Streszczenie pracy doktorskiej „Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim w świetle teologii ikony. Studium z teologii piękna.” została wyłączona

„Byzantine and Russian wall paintings from Lublin Castle Chapel of the Holy Trinity in the light of the theology of icon. A study on the theology of beauty.” Summary of doctoral dissertation.

Fresco paintings from Lublin Castle Chapel of the Holy Trinity constitute the most beautiful and the best preserved example of the byzantine art in the Polish Gothic style. They have been carefully examined and described by art historians, however they … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania „Byzantine and Russian wall paintings from Lublin Castle Chapel of the Holy Trinity in the light of the theology of icon. A study on the theology of beauty.” Summary of doctoral dissertation. została wyłączona

Dosłowne i symboliczne oblicza Ducha Świętego w malarstwie ikonowym

Wykład przygotowany dla Akademii Ikony w Warszawie w kwietniu 2020 r. Wersja pierwotna, zawierająca ikony współczesne oraz niekanoniczne.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dosłowne i symboliczne oblicza Ducha Świętego w malarstwie ikonowym została wyłączona