Praca doktorska

„Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim w świetle teologii ikony. Studium z teologii piękna”