Praca magisterska

„Teologiczna i artystyczna interpretacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła Bernardynów w Leżajsku”

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia z Leżajska.
Fot. o. Rufin Kyc OFM